Politica de confidentialitate

Politica de confidențialitate și protecție a datelor cu caracter personal

Această Politică de confidențialitate și protecție a datelor cu caracter personal („Politica”) descrie cadrul aplicabil datelor cu caracter personal colectate de către KIGAM ESENȚIAL SRL, societate cu răspundere limitată de drept român, având sediul în București, sector 5, str. Sabinelor nr. 87, CUI 38096216, J40/14369/2017, tel. +40 722 261 235, e-mail office@shahadhim.com, (denumită în continuare „Operator” și/sau „Shahadhim”), conform legii, incluzând prevederile Regulamentului general privind protecția datelor („GDPR”).

Această Politică se aplică: (1) clienților noștri și (2) utilizatorilor site-ului www.shahadhim.com (în continuare „Website-ul”).

Această Politică descrie categoriile de date cu caracter personal sau informațiile personale pe care le colectăm, modul în care utilizăm informațiile, modalitatea și scopurile în care prelucrăm și protejăm datele pe care le colectăm, durata de stocare, situațiile în care transferăm datele și destinatarii, precum și drepturile și opțiunile pe care le au persoanele fizice cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal. De asemenea, descriem modul în care ne puteți contacta în legătură cu politicile noastre de confidențialitate și protecție a datelor și modul în care vă puteți exercita drepturile.

1. Datele cu caracter personal pe care le colectăm

Colectăm date cu caracter personal care vă privesc în diverse moduri, cum ar fi: prin accesarea și vizitarea de către dumneavoastră a Website-ului, inclusiv prin crearea și actualizarea contului pe care îl înregistrați prin utilizarea Website-ului, precum și de pe diferite canale de social media; la evenimentele noastre; prin telefon și e-mail. Putem colecta diverse tipuri de date cu caracter personal în funcție de natura relației, inclusiv, dar fără a se limita la (conform legislației aplicabile):

 • date de identificare sau de contact (cum ar fi numele, prenumele, domiciliul, adresa de e-mail, numărul de telefon, denumirea funcției);
 • date de facturare;
 • numele de utilizator și parola când vă înregistrați pe Website;
 • adresa de livrare, adresa alternativă de e-mail, datele cardului bancar, metoda de plată;
 • alte informații pe care ni le puteți furniza, cum ar fi în sondaje sau prin funcția „Contactați-ne” de pe Website.

De asemenea, putem să colectăm și să prelucrăm anumite informații cu privire la comportamentul dvs. în timpul vizitării Website-ului, pentru a vă personaliza experiența online și a vă pune la dispoziție oferte adaptate profilului dvs.

Pe Website putem stoca și colecta informații în cookie-uri și tehnologii similare, conform Politicii de cookie-uri.

2. Scopul și temeiul prelucării datelor cu caracter personal

Shahadhim colectează și utilizează datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:

2.1. Prestarea serviciilor către dvs.

Acest scop poate include:

 • Crearea și gestionarea conturilor online;
 • Prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora;
 • Solutionarea problemelor de orice natură referitoare la o comandă sau la produsele achiziționate;
 • Returnarea produselor conform prevederilor legale;
 • Rambursarea contravalorii produselor conform prevederilor legale;
 • Furnizarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările dvs cu privire la comenzile dvs. sau la produsele Shahadhim.

Temeiul prelucrărilor aferente acestor scopuri este, în cele mai multe cazuri, necesitatea încheierii și executării contractului dintre Shahadhim și dvs. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

2.2. Marketing

În scopul de a vă informa cu privire la ofertele noastre, evenimente speciale, promoții, programe și  concursuri, vă putem trimite mesaje prin e-mail și vă putem contacta telefonic.

De regulă, ne întemeiem comunicările de marketing pe consimțământul dvs. prealabil. Vă puteți răzgândi și retrage consimțământul în orice moment, prin:

 • Accesarea link-ului de dezabonare afișat în cadrul mesajelor pe care le primiți de la noi; sau prin
 • Contactarea Shahadhim folosind detaliile de contact descrise mai jos.

2.3. Îmbunătățirea serviciilor noastre

În scopul de a vă oferi cele mai bune servicii, putem colecta și utiliza anumite informații în legătură cu: comportamentul dvs. de cumpărăror, data nașterii, vă putem invita să completați chestionare de evaluare subsecvent finalizării unei comenzi sau putem desfășura, direct sau cu ajutorul unor parteneri, sondaje, studii și cercetări de piață.

Temeiul prelucrărilor aferente acestui scop este interesul nostru legitim de a desfășura activități economice, cu respectarea drepturilor și libertățile dvs. fundamentale sau, dup caz, consimțământul dvs.

2.4. Apărarea intereselor noastre legitime

Putem avea interesul de a utiliza sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială, cum ar fi:

 • Măsuri de protecție a Website-ului și a utilizatorilor față de atacuri cibernetice;
 • Măsuri de protejare împotriva tentativelor de fraudare și a a altor activități ilegale, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente;
 • Respectarea standardelor aplicabile în industrie;
 • Măsuri de gestionare a altor tipuri de riscuri.

Temeiul acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne apăra activitatea comercială. Ori de câte ori prelucrăm date în aceste scopuri, ne vom asigura că acordăm o deosebită atenție drepturilor și intereselor dumneavoastră și ne asigurăm că existența justului echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile dvs. fundamentale.

3. Cum prelucrăm și protejăm datele cu caracter personal

 

Prelucrăm datele cu caracter personal în scopurile definite mai sus și pentru o anumită perioadă de timp, care respectă politica noastră internă de păstrare, pentru a ne asigura că datele cu caracter personal nu sunt păstrate mai mult decât este necesar.

Asigurăm și menținem garanții de protecție administrative, tehnice și fizice menite să protejeze datele cu caracter personal împotriva distrugerii, pierderii, modificării, accesului, dezvăluirii sau utilizării accidentale, ilegale sau neautorizate. Pentru a asigura securitatea și confidențialitatea corespunzătoare a datelor cu caracter personal, aplicăm măsuri de securitate, inclusiv:

 • Criptarea datelor;
 • Măsuri adecvate de autentificare a utilizatorilor;
 • Infrastructură de rețea securizată;
 • Soluții de monitorizare a rețelei.

4. Durata prelucrării datelor cu caracter personal

Stocăm datele cu caracter personal într-un mod care permite identificarea persoanelor vizate limitat la perioada de timp pentru care este necesar în lumina scopurilor pentru care au fost colectate datele sau pentru care aceste date sunt prelucrate ulterior, cu respectarea cerințelor legale.Determinăm această perioadă specifică de timp luând în considerare:

 • Necesitatea de a păstra datele cu caracter personal stocate pentru a oferi serviciile noastre;
 • Protejarea interesele legitime ale Operatorului, în conformitate cu prezenta Politică;
 • Existența obligațiilor legale specifice care fac necesară prelucrarea și stocarea aferentă pentru o anumită perioadă de timp;
 • Retragerea consimțământului pentru prelucrarea datelor;
 • Obligația legală de a păstra documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în evidențele contabile timp de 10 ani, conform prevederilor Legii Contabilității nr. 82/1991;

După expirarea duratelor de mai sus, datele personale se șterg și/sau se distrug din evidențele/bazele de date ale Shahadhim.

5. Persoane către care putem transmite date cu caracter personal 

Nu dezvăluim datele cu caracter personal pe care le colectăm despre dumneavoastră, cu excepția cazurilor descrise în această Politică sau în notificări separate furnizate în legătură cu anumite activități. Este posibil să comunicăm date persoanelor care furnizează servicii pe seama noastră, pe baza instrucțiunilor noastre, incluzând:

 • furnizorii de servicii de curierat;
 • furnizorii de servicii de plată/bancare;
 • furnizorii de servicii de marketing / telemarketing;
 • furnizorii de servicii de cercetare de piață;
 • furnizorii de servicii IT.

Nu autorizăm acești furnizori să utilizeze sau să dezvăluie informațiile, cu excepția cazului în care este necesar pentru a efectua servicii pe seama noastră sau pentru a respecta cerințele legale.

În plus, putem divulga date cu caracter personal despre dumneavoastră (i) dacă suntem obligați să facem acest lucru prin lege; (ii) autorităților de aplicare a legii sau altor funcționari pe baza unei cereri de divulgare legală; și (iii) atunci când considerăm că divulgarea este necesară sau adecvată pentru a preveni vătămarea fizică sau pierderile financiare sau în legătură cu o investigație a unei activități frauduloase sau ilegale. De asemenea, ne rezervăm dreptul de a transfera datele cu caracter personal pe care le avem despre dumneavoastră în cazul în care vindem sau transferăm toate sau o parte din afacerea sau activele noastre (inclusiv în cazul reorganizării, dizolvării sau lichidării).

Ne asigurăm că accesul terților la datele dvs. se realizeaza în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

De asemenea, toate transferurile de date menționate mai sus se realizează cu respectarea de către Shahadhim a principiilor legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, în special principiul minimizării datelor personale – Shahadhim transmite către terțele părți doar datele personale care sunt strict necesare pentru realizarea scopurilor menționate.

6. În ce țări putem transfera datele dumneavoastră

Stocăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe teritoriul României.

Dacă vom transfera anumite date ale dvs. unor entități din Uniunea Europeană sau din afara Uniunii, vom lua întotdeauna măsuri pentru a ne asigura că orice transfer internațional de date cu caracter personal este gestionat cu atenție cu scopul de a vă proteja drepturile și interesele, inclusiv prin semnarea unor angajamente contractuale adecvate.

Ne puteți contacta oricând, folosind detaliile de contact arătate mai jos, pentru a afla mai multe informații despre țările în care transferăm datele dvs., perecum și garanțiile pe care le-am pus în aplicare cu privire la aceste transferuri.

7. Drepturile dumneavoastră

În temeiul articolelor 15-22 din GDPR, beneficiați de următoarele drepturi specifice:

 • Dreptul la informare: aveți dreptul de a primi informații privind operațiunile de prelucrare a Datelor Personale. Respectarea acestui drept de către Shahadhim se realizează prin prezenta informare.
 • Dreptul de acces: aveți dreptul de a obține din partea Shahadhim o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și furnizarea de informații privind prelucrările de date.
 • Dreptul la rectificare: aveți dreptul de a obține rectificarea oricăror date cu caracter personal inexacte sau incomplete care vă privesc, pentru a se asigura acuratețea unor astfel de informații și pentru a se asigura prelucrarea adecvată.
 • Dreptul la ștergere: aveți dreptul de a obține ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, în cazul în care prelucrarea nu mai este necesară sau este contrară legii sau dacă v-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza pe consimțământ); 
 • Dreptul la restricționarea prelucrării: aveți dreptul de a solicita limitarea prelucrarea datelor în cazul în care: acuratețea lor este contestată (a se vedea secțiunea de rectificare), pentru a ne permite să verificăm acuratețea acestora; sau prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ca datele să fie șterse; sau acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar dvs aveți nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apăra un drept în instanță; sau v-ați exercitat dreptul de a vă opune, iar verificarea dacă drepturile noastre prevalează este în desfășurare.
 • Dreptul la portabilitatea datelor: aveți dreptul la portabilitatea datelor, ceea ce înseamnă că puteți primi datele cu caracter personal într-un format structurat și utilizat în mod obișnuit și că puteți să solicitați transferul datelor către un alt Operator.
 • Dreptul la opoziție: aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor în temeiul interesului nostru legitim, în cazul în care considerați că drepturile și libertățile dvs. fundamentale prevalează față de acest interes. De asemenea, vă puteți opune oricând prelucrării datelor dvs. în scop de marketing direct (inclusiv crearea de profiluri), fără a invoca vreun motiv.
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii individuale automatizate: aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profile, dacă această creare produce un efect juridic asupra dvs. sau vă afectează semnificativ în mod similar.
 • Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere: aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania

Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;

E-mail:anspdcp@dataprotection.ro.

8. Actualizarea Politicii noastre

Această Politică (inclusiv orice anexă) poate fi actualizată periodic pentru a reflecta modificările din practicile noastre de confidențialitate și actualizările legale.

9. Cum ne puteți contacta

Dacă aveți întrebări sau comentarii cu privire la această Politică sau dacă doriți să vă exercitați drepturile, vă rugăm să vă adresați în scris către KIGAM ESENȚIAL SRL, prin e-mail la urmatoarea adresă de e-mail: office@shahadhim.com sau prin cerere scrisă transmisă prin poștă la următoarea adresă: București, sector 5, str. Sabinelor nr. 87, Romania.